Opstartprocedure

Is jouw school klaar om in BeverZaken te stappen? Dan kunnen we aan de slag!

De eerste stap is het contactformulier dat je via deze link vindt.

Vul de gegevens van jouw school en directie zorgvuldig in en ook jouw eigen gegevens.

Een medewerker van School Zonder Racisme zal jou telefonisch contacteren en kan je uiteraard nog verder telefonisch te woord staan indien je nog vragen hebt over het project.

De medewerker maakt met jou telefonisch een afspraak voor het intakegesprek en stuurt jou de documenten toe om dit gesprek voor te bereiden. Deze voorbereidende vragen kan je nu al raadplegen via deze linken:

Intakegesprek

Wie? Initiatiefnemer(s) BeverZaken én directie

Duur? ca. 2 uur

 1. We peilen naar de eigen doelstellingen van de school: welk doel wil jouw school bereiken met wereldburgerschapeducatie en hoe kan BeverZaken hierbij helpen? Wij gebruiken hiervoor de GROW-methodiek.
 2. We gaan dieper in op de stand van zaken: is er een visie op wereldburgerschapeducatie, is er een draagvlak, wat wordt er al ondernomen?
 3. Wat houdt dit engagement in voor de school? De medewerker van SZR stelt de matrix van BeverZaken voor.
 4. Wie maakt deel uit van de werkgroep BeverZaken? Hoe bereiden we het startgesprek met de werkgroep voor?

Startgesprek

Wie? Directie, initiatiefnemer(s) BeverZaken en de werkgroep BeverZaken

Wat? Doel en visie scherpstellen, thema en pedagogische principes vastleggen, brainstorming visibiliteit.

Duur? ca. halve dag

Ook wordt een jaarprogramma uitgewerkt waarin volgende stappen worden opgenomen:

 • vakoverschrijdende activiteiten
 • vakgebonden activiteiten
 • beleving – kennis – actie worden ingepland met interventies van SZR
 • reeds bestaande activiteiten worden geïntegreerd
 • evaluatiemethodieken en momenten

Pedagogie

In een BeverZaken-traject houden we de volgende pedagogische principes nauwlettend in het oog:

1. Op een kwaliteitsvolle manier procesmatig werken. Het traject behelst minstens één schooljaar en bestaat uit minstens vier activiteiten, die een coherent geheel vormen:

 • twee belevingsactiviteiten
 • één kennisactiviteit
 • één actie

2. ​Een grote leerlingenparticipatie

3. Een duidelijke zichtbaarheid van het traject

4. Een stevige verankering binnen de school en buiten de school volgens het principe van de Brede School.

BeverZaken: Een faire prijs

Voor de ondersteuning van BeverZaken vraagt School zonder Racisme een bijdrage van  675 per schooljaar.

Wat krijg je hiervoor in de plaats?

 • Een kwaliteitsvolle coaching via het intakegesprek en het startgesprek, een evaluatiemoment en de tussentijdse opvolging via mail en telefoon.
  (voor deze gesprekken rekenen we geen verplaatsingsonkosten aan)
 • Ondersteuning bij eventuele subsidiedossiers: onze medewerkers lezen het dossier kritisch na en geven feedback.
 • Een gratis leerkrachtenworkshop of het volledige traject Toolbox diversiteit voor € 500 (in plaats van € 600 voor niet-BeverZakenscholen).
 • Een gratis leerlingenworkshop uit het vormingsaanbod van School zonder Racisme voor de leerlingen. Een overzicht vind je terug in de matrix en alle info over de verschillende workshops en dagprogramma’s via www.schoolzonderracisme.be.
 • 10% korting op alle workshops en dagprogramma’s van School zonder Racisme.  

Een financiële impuls van Kleur Bekennen

Er is de mogelijkheid om financiële ondersteuning te verkrijgen bij Kleur Bekennen (www.kleurbekennen.be) via hun projectoproepen. De aanvraagformulieren worden door Kleur Bekennen naar de scholen gestuurd of zijn beschikbaar op hun website. Het indienen van een dossier bij Kleur Bekennen betekent echter niet meer dat je automatisch deze financiële ondersteuning zal verkrijgen. Wél is het zo dat het project BeverZaken volledig in de lijn ligt van de criteria die Kleur Bekennen in zijn projectoproep vooropstelt, wat de slaagkans om de financiële impuls te ontvangen danig verhoogt.